Komutlar


AutoCAD Komutları

Line (Düz Çizgi)

Line komutu AutoCAD’de çizim alanında belirlenen iki nokta arasına düz çizgi çizer.
Her çizgi baslangıç ve bitiş noktasıyla tanımlanır. Bir çizginin bitiş noktası bir sonraki çizginin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Her çizgi ayrı bir çizim öğesidir, diğer çizgilerle bütün değildir.

Erase (Silme)

Erase komutu resim üzerindeki istenmeyen çizim öğelerini siler.

Trim (Budama)

Trim komutu birbiriyle kesişen çizim öğelerinin kesişen noktaları arasında kalan ve istenmeyen kısımları siler. Budama işleminin gerçekleştirilebilmesi için atılacak kısmın mutlaka bir çizgiyle sınırlandırılmış olması gerekir.

Tamamı silinecek olan çizgiler ise ancak “Erase” komutuyla silinebilir. Budama işlemi mouse’un sağ butonuna veya “Enter” tuşuna basılarak sonlandırılır.

Circle (Çember)

Circle komutu belirlenen bir koordinata istenilen ölçüde çember çizer.

EDIT (Düzenleme) AutoCAD Komutları

Array

Çizim öğelerini doğrusal veya açısal formda çoğaltır.

Attedit

Attributlari (Nitelikler) düzenler.

Break

Çizim öğelerini kırar ve istenilen kısmını siler.

Chamfer

Çizim öğelerinin kesişen köşelerine pah kırar.

Change

Çizim öğelerinin özelliklerini ve konumunu değiştirir.

Chprop

Çizim öğelerinin özelliklerini değiştirir.

Copy

Çizim öğelerinin kopyasını istenilen yere oluşturur.

Ddatte

Diyalog kutusu yardımıyla Attributları değiştirir.

Ddedit

Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler.

Ddmodify

Diyalog kutusuyla öğeleri düzenler

Divide

Çizim öğelerini istenilen sayıda böler.

Erase

Çizim öğelerini siler.

Explode

Birleşik çizim öğelerini (blokları) ayırır.

Extend

Çizim öğelerini birbirine uzatır.

Fillet

Çizim öğelerinin kesişen köşelerini yuvarlatır.

Measure

Çizim öğelerini istenilen ölçüde böler.

Mirror

Çizim öğelerinin simetrisini alır.

Move

Çizim öğelerini istenilen yere taşır.

Offset

Çizim öğelerini veya şekli öteler.

Pedit

Birleşik çizgileri (pline komutuyla çizilenler) düzenler.

Rotate

Çizim öğelerini istenilen açıda döndürür.

Scale

Çizim öğelerini büyütüp küçültür.

Select

Düzenlenecek öğeleri belirli esaslara göre seçer (seçim seti oluşturur).

Stretch

Çizim öğelerini sündürür.

Trim

Çizim öğelerini budar.

Undo

Yapılan işlemi geri alır.

BLOK (Bloklama) AutoCAD Komutları

Block

Aynı çizimde kullanılacak bloklar oluşturur.

Insert

Oluşturulan bloğu çizim alanına yerleştirir.

Minsert

Oluşturulan bloğun istenilen sayıda kopyasını oluşturur .

Wblock

Başka çizimlerde de kullanılabilecek bloklar oluşturur

Extrude

Bu komut ile katı model oluşturma metodu 2. boyuttan 3. boyuta geçirme yöntemidir. (derinlik verme vs.)

Filedia

AutoCAD’de dosya kaydetme penceresi çıkmıyorsa Komut satırına FILEDIA yazın. Değer olarak 1 girin. Sorun düzelecektir.

Polygon (Çokgen)

Polygon komutu istenilen sayıda kenardan oluşan düzgün çokgen çizer. Bu komut kullanılarak 3 ile 1024 arası kenar sayısına sahip çokgenler çizilebilir.

Ellipse(Elips)

Ellipse komutu, belirlenen koordinata istenilen ölçü ve konumda elips çizer. Elips, çizim düzlemi üzerinde paralel bir eksen etrafında dönrürülen bir çemberin izdüşümü olarak elde edilir.
Döndürme ekseni üzerinde; çizim düzlemine paralel olan (0 derecelik açi yapan) çemberin izdüşümü tam bir daire, 90 derecelik açıyla duran çemberin izdüşümü çemberin çapında bir doğru, 0 derece ile 90 derece arası açıyla duran çemberin izdüşümü elips oluşturur. AutoCAD’de bu açı için verilebilecek en büyük değer 89.4 derecedir.

Sketch (Serbest El Çizimi)

Sketch komutu, mouse veya digitizer (tablet işaretleyicisi) ile geometrik olmayan çizimler oluşturur.
Bu komut ile yapılan çizimler doğru parçalarından oluşur. Çizim sırasında çizgiler yeşil renkte ve izafidir. Eğer çizim doğruysa Record seçeneğiyle kesinleştirilir. Kesinleştirilen çizgiler önceden belirlenmiş olan çizgi rengine dönüşür.

Break (Kırma)

Break komutu, bir çizim öğesini iki parçaya ayırır veya bu öğenin bir kısmını siler. Bu komut çember, yay gibi eğrisel çizgilere uygulandığında, birinci sınır noktasından ikinci sınır noktasına doğru saat yönünün tersine bir yol takip eden kısım silinir
Kapalı olmayan çizim öğelerinin uç kısmının silinmesi için ikinci sınır noktayı belirleyecek noktanın, çizginin dısında tanımlanması yeterlidir. Bu öğelerin tam uçlarının işaretlenmesi zorunlu değildir.

Scale (Ölçekleme)

Scale Komutu çizim öğelerini istenilen oranda büyütür veya küçültür.

Arc (Daire Parçası, Yay)

Arc komutu, belirlenen bir koordinata istenilen ölçü ve konumda yay çizer.
İşaretlenen iki uç noktaya göre oluşturulan yay, saatin tersi yönünde çizilir. Açı, Yarıçap ve Kiriş uzunluğu için negatif (-) deger verilirse, yay saatin dönüş yönünde oluşur.

Pline (Birleşik çizgi)

Pline komutu biribirine bağlı doğru ve yaylar çizer. Bu komut ile, çizim öğelerinin başlangıç ve bitiş noktaları için ayrı kalınlık değeri verilebilir.
AutoCAD, Pline ile oluşturulan çizimleri tek bir öğe olarak değerlendirir.

Dline (Double Line, Çift Çizgi)

Bu komut belirlenen kalınlıkta yay ve doğrulardan oluşan çift çizgi çizer.

SETTINGS (Ayar) AutoCAD Komutları

Appertur

Öğe kenetlenme kutusunun büyüklüğünü belirler.

Blips

Belirtilen koordinata işaret koyar.

Dragmode

Çizilmekte olan öğeleri dinamik olarak görüntüler.

Elev

Çalışma düzlemi yüksekliğini belirler.

Grid

Hizalama noktaları arasındaki mesafeyi belirler.

Handles

Çizim öğeleri için tutuş noktalarını belirler.

Linetype

Çizgi tipini seçer veya oluşturur.

Limits

Çizim alanı limitlerini belirler.

Ltscale

Çizgi tipi katsayısını belirler.

Ortho

Yatay ve dikey çizgi modunu kontrol eder.

Osnap

Obje yakalama metodunu belirlemeye yarar.

Qtext

Yazıyı (text) kapladığı alan olarak gösterir.

Setvar

Sistem değişkenlerini kontrol eder.

Snap

Sekme aralıklarını belirler.

Style

Yazı (text) tipini ve özelliklerini belirler.

Tablet

Tableti (Digitizer) kontrol eder.

Ucs

Kullanıcı koordinat sistemini oluşturur.

Ucsicon

UCS ikonunun görüntülenmesini kontrol eder (on/off).

Units

Kullanılacak ölçü sistemini belirler.

Vports

Değişik bakış noktaları için görünüm alanları oluşturur. Bu görünüm alanları çalışırken veya print alırken kullanılabilir.

DRAW (Çizim) Komutları

Arc

Yay çizer.

Bhatch

Diyalog kutusu desteğiyle alan taraması yapar.

Circle

Çember çizer.

Donut

İçi dolu halka çizer.

Dtext

Dinamik yazı yazar.

Ellipse

Elips çizer.

Hatch

Alanları belirlenen desende tarar.

Line

Düz çizgi çizer.

Pline

Birleşik çizgi çizer.

Point

Nokta çizer.

Polygon

Çokgen çizer.

Sketch

Serbest elle çizim yapmayı sağlar.

Solid

İçi dolu düzlem şekil çizer.

Text

Yazı yazar.

Trace

Kalınlık verilebilen çizgi çizer.